Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie poszukuje osoby:

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie poszukuje osobę do wykonania usług dotyczących spraw

obronnych i zarządzania kryzysowego w ramach umowy  zlecenie.

Umowa zlecenie obejmować będzie okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wymagania:

 • 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyższą albo pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);dobra organizacja pracy.
 • znajomość problematyki dotyczącej organizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz zarządzania kryzysowego;
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie i aktualizacja dokumentów planistycznych Zamku na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • realizacja przedsięwzięć organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Stałego Dyżuru;
 • opracowywanie i aktualizacja niezbędnych dokumentów normatywnych dotyczących spraw obronnych i zarządzania kryzysowego oraz wdrażanie ich w Zamku;
 • opracowywanie dokumentacji w zakresie zarządzania kryzysowego w Zamku oraz koordynowanie realizacji zadań w tym zakresie;
 • opracowywanie dokumentacji szkoleniowej oraz przygotowanie i realizacja szkolenia obronnego z pracownikami realizującymi zadania obronne w Zamku;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działalności szkoleniowej i realizacji zadań obronnych;
 • wykonywanie innych zadań związanych z obronnością zleconych przez przełożonych;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Zamku

Oferty cenowe oraz dokumenty wskazane wyżej prosimy składać w sekretariacie Zamku Książąt Pomorskich w  Szczecinie pok. 206 do 15 grudnia 2021 r.

Kandydatów prosimy zapoznanie się z informacją dot. przepisów RODO znajdującą się w załączniku.

Skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi osobami.

PDFogłoszenie pracownik ds. OC, zarzadzania kryzysowego.pdf (121,04KB)
PDFInformacja_zleceniobiorca_BIP_aktualizacja.pdf (70,80KB)