Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  na: Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie w formule "zaprojektuj i wybuduj”.

Nr sprawy: Zp.312.6.2022

Dokumentacja przedmiotowego postępowania została umieszczona na Platformie do obsługi postępowań przetargowych dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin