Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 130 000 ZŁ.

 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie prac związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie prac związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz programem konserwatorskim dla zadania: „Remont dachu z attyką Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie prac związanych z udrożnieniem podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz programem konserwatorskim dla zadania: Remont dachu z attyką Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie dokumentacji projektowej wraz programem konserwatorskim dla zadania: Remont dachu z attyką Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie badań geotechnicznych podłoża w obrębie wzgórza zamkowego wraz z opracowaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu konstrukcji i warunków posadowienia konstrukcji podziemnych (tuneli).

 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie interwencyjnych prac naprawczych związanych z remontem attyki wraz z ozdobnymi elementami umieszczonymi na dachu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

 • Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

  Wykonanie prac konserwacyjnych, mających ochronić przed dalszą degradacją pomieszczenia skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z przywróceniem do użytkowania sal znajdujących się w skrzydle północnym.