Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na  wykonanie prac remontowych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z podziałem na części:

Cześć 1 -    Wykonanie prac remontowych arkady usytuowanej na wschodniej elewacji skrzydła zachodniego przy bramie od strony ulicy Grodzkiej - obecnie miejsce pod arkadą przeznaczone jest na składowanie odpadów.

Część 2 -    Wzmocnienie podziemnej komory wodomierzowej zlokalizowanej na terenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy bramie od strony ulicy Kuśnierskiej.  

Część 3 -    Wykonanie prac związanych z adaptacją krypty na cele wystawiennicze w skrzydle wschodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Część 4 -    Demontaż rysomierzy, które nie wykazują jakichkolwiek odchyleń w wynikach pomiarowych od czasu katastrofy budowlanej oraz wykonanie sklejenia rys i uzupełnienia tynków.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM.pdf

PDFSWIZ.pdf
DOCXZałącznik 1 - Formularz oferty.docx
DOCXZałącznik 2a oświadczenie.docx

DOCXZałącznik 2b oświadczenie.docx
PDFZałącznik 3a_wzór umowy część I.pdf
PDFZałącznik 3b_wzór umowy część II.pdf
PDFZałącznik 3c_wzór umowy część III.pdf
PDFZałącznik 3d_wzór umowy część IV.pdf
DOCXZałącznik 4_Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik 5_Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania niezbędnych zasobób Wykonawcy.docx
DOCZałącznik 6_Wykaz robót budowlanych.doc
DOCXZałącznik 7_Wykaz osób.docx
PDFZałącznik 8_Dokumentacja projektowa wzmocnienie podziemnej komory wodomierzowej.pdf
PDFZał. 9_STWiOR.pdf
PDFZał. 9_Decyzja pozwolenie na budowę.pdf
PDFZał. 9 _dokumentacja techniczna.pdf
PDFZałącznik 10_przedmiary robót.pdf
PDFZałącznik 11_Opis przedmiotu zamówienia.pdf


PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_2019.11.15.pdf
 


PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_2019.11.27.pdf
 


PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf