Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na  wykonanie prac remontowych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac remontowych w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie z podziałem na części:

Cześć 1 -    Wykonanie prac remontowych arkady usytuowanej na wschodniej elewacji skrzydła zachodniego przy bramie od strony ulicy Grodzkiej - obecnie miejsce pod arkadą przeznaczone jest na składowanie odpadów.

Część 2 -    Wzmocnienie podziemnej komory wodomierzowej zlokalizowanej na terenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy bramie od strony ulicy Kuśnierskiej.  

Część 3 -    Wykonanie prac związanych z adaptacją krypty na cele wystawiennicze w skrzydle wschodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Część 4 -    Demontaż rysomierzy, które nie wykazują jakichkolwiek odchyleń w wynikach pomiarowych od czasu katastrofy budowlanej oraz wykonanie sklejenia rys i uzupełnienia tynków.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM.pdf (9,17MB)

PDFSWIZ.pdf (10,97MB)
DOCXZałącznik 1 - Formularz oferty.docx (33,54KB)
DOCXZałącznik 2a oświadczenie.docx (22,85KB)

DOCXZałącznik 2b oświadczenie.docx (24,91KB)
PDFZałącznik 3a_wzór umowy część I.pdf (287,32KB)
PDFZałącznik 3b_wzór umowy część II.pdf (287,87KB)
PDFZałącznik 3c_wzór umowy część III.pdf (301,26KB)
PDFZałącznik 3d_wzór umowy część IV.pdf (286,96KB)
DOCXZałącznik 4_Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (16,09KB)
DOCXZałącznik 5_Zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania niezbędnych zasobób Wykonawcy.docx (43,33KB)
DOCZałącznik 6_Wykaz robót budowlanych.doc (48,50KB)
DOCXZałącznik 7_Wykaz osób.docx (20,14KB)
PDFZałącznik 8_Dokumentacja projektowa wzmocnienie podziemnej komory wodomierzowej.pdf (1,22MB)
PDFZał. 9_STWiOR.pdf (724,45KB)
PDFZał. 9_Decyzja pozwolenie na budowę.pdf (1,19MB)
PDFZał. 9 _dokumentacja techniczna.pdf (2,01MB)
PDFZałącznik 10_przedmiary robót.pdf (378,03KB)
PDFZałącznik 11_Opis przedmiotu zamówienia.pdf (2,24MB)


PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_2019.11.15.pdf (463,83KB)
 


PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_2019.11.27.pdf (1,20MB)
 


PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf (3,02MB)